การเตรียมตัวสมัครงานพยาบาล

0 Comments

สมัครงานพยาบาล

การเตรียมตัวสมัครงานพยาบาลนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากอย่างที่ใครหลายต่อหลายคนคิด ถึงแม้ว่าช่วงในยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด-19 อยู่ก็ตาม ซึ่งอาชีพปกติอย่างพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างตามร้านประกอบการทางด้านอาหารนั้นจะมีการลดค่าใช้จ่ายในการลดคนหรือไล่คนออก แต่อาชีพอย่างพยาบาลนั้นกลับมีความต้องการเป็นอย่างมาก เพื่อคัดกรองและประเมินความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลหรือบริษัทก็ตามที ดังนั้นถ้าเราเลือกสถานที่ถูกต้องในระยะเวลาที่เหมาะสมและได้มีการเตรียมตัวที่ดีนั้นก็จะสามารถทำให้เราได้เข้าไปร่วมงานในสถานพยาบาลหรือบริษัทนั้น ๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย วันนี้เรามีวิธีการเตรียมตัวอย่างสมัครงานพยาบาลอย่างมืออาชีพให้ได้งานกัน ดังต่อไปนี้ 

  1. เตรียมความรู้และความพร้อมในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพพยาบาลให้เรียบร้อย ก่อนที่จะยื่นสมัครงานไปยังสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อความถูกต้องและเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันแก่องค์กรนั้น ๆ ว่าเราได้จบหลักสูตรภาคบังคับของวิชาชีพพยาบาลนั้นจริง ๆ  
  1. เตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ สภาพร่างกายที่ดีนั้นจะสามารถสังเกตได้จากบุคลิกภาพท่าทางในการสัมภาษณ์งานหรือสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ จากภายนอกนั่นเอง การออกกำลังกายอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ทำอะไรก็กระฉับกระเฉง ว่องไว ไม่เอื่อยเฉื่อย เชื่องช้า เพราะในบางองค์กรหรือหลาย ๆ สถานพยาบาลหลาย ๆ แห่งไม่ได้ต้องการคนที่เชื่องช้าในการทำงาน เพราะทุกนาทีของคนไข้มีค่าเสมอแต่การเข้าไปช่วยเหลือชีวิตนั่นเอง อีกทั้งในยุคนี้การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สถานประกอบการเกือบจะทุกที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงขั้นต้นได้เป็นอย่างดี 
  1. เตรียมตัวฝึกพูดในขณะที่ทำการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ที่ดีตัวเราเองนั้นจะต้องดูมีความเป็นธรรมชาติ ไม่พูดจาเหมือนการท่องจำเป็นอันขาด สิ่งนั้นจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพและความน่าประทับใจไปอย่างหมดสิ้น สิ่งที่ควรทำไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยผ่านทาง Video conference ก็ตามเราก็ควรที่จะบันทึกเสียงหรือวิดีโอไว้ เพื่อทำการประเมินข้อบกพร่อง ทั้งในเรื่องของน้ำเสียง คำพูด การแบ่งคำ แบ่งจังหวะในการพูด การตอบคำถามต่าง ๆ สายตาที่มอง และบุคลิกภาพทางด้านลบออกไป และควรที่จะหมั่นฝึกซ้อมทุกวันหน้ากระจก เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชินกับตัวเอง 
  1. การสมัครงานพยาบาลอย่างมืออาชีพนั้นสิ่งทีสำคัญก็คือทัศนคติที่ดีต่อคนไข้ และคุณธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 
Tags: